หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4/2559 ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายมหรรณพ บัวเทิง บ.ดงยาง ต.บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ.ค้อคำ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายบุญจันทร์ อุ่นอก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร นายทองชัย ชมชัยรัตน์ บ้านโพนงาม หมู่1 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
t20160405123659_330449.jpg
t20160405123700_330450.jpg
t20160405123718_330452.jpg
t20160405123719_330453.jpg
t20160405124047_330455.jpg
t20160405124048_330456.jpg
t20160405124153_330458.jpg
t20160405124154_330459.jpg
t20160405124201_330461.jpg
t20160405124202_330462.jpg
t20160405124210_330464.jpg
t20160405124211_330465.jpg
t20160405124218_330467.jpg
t20160405124219_330468.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888