หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาขอปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และเรื่องอื่น ๆณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160404172416_330387.jpg
t20160404172417_330388.jpg
t20160404172413_330390.jpg
t20160404172414_330391.jpg
t20160404172410_330393.jpg
t20160404172411_330394.jpg
t20160404172409_330396.jpg
t20160404172408_330397.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888