หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ เข้าให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี แก่ ศบกต.และกลุ่ม/องค์กรเกษตร ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี รายงานและเอกสารการรับ - จ่ายเงิน แก่ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 อำเภอ 18 ศบกต. 35 กลุ่ม โดยมีผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตร เข้ารับฟังคำแนะนำ
t20160404132142_330262.jpg
t20160404132143_330263.jpg
t20160404132150_330265.jpg
t20160404132151_330266.jpg
t20160404132158_330268.jpg
t20160404132159_330269.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888