หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และนางปัณฑารีย์ ชินปัญชนะ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรและ เข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพื่อเผยแพร่ เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ข้าราชการตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราชการ ตลอดจนเสริมสร้าง ภาพลักษณ์และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
t20160401163712_330075.jpg
t20160401163713_330076.jpg
t20160401163708_330078.jpg
t20160401163709_330079.jpg
t20160401163707_330081.jpg
t20160401163706_330082.jpg
t20160401163704_330084.jpg
t20160401163703_330085.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888