หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 นายนิกร คำใบ ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ อำเภอศรีสงคราม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน เพื่อช่วย บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา โดยมีเกษตรกร จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
t20160401141451_329920.jpg
t20160401141452_329921.jpg
t20160401141458_329923.jpg
t20160401141459_329924.jpg
t20160401141506_329926.jpg
t20160401141507_329927.jpg
t20160401141514_329929.jpg
t20160401141515_329930.jpg
t20160401141522_329932.jpg
t20160401141522_329933.jpg
t20160401141530_329935.jpg
t20160401141531_329936.jpg
t20160401141539_329938.jpg
t20160401141540_329939.jpg
t20160401141547_329941.jpg
t20160401141548_329942.jpg
t20160401141556_329944.jpg
t20160401141557_329945.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888