หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กทม. จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 3)
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร บูรณาการงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน รู้ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน ลดความฟุ่มเฟือย มีเงินออม สร้างวินัยต่อตนเองและครอบครัว โดยมีเยาวชนนักเรียน จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจรรม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
t20160401140803_329889.jpg
t20160401140804_329890.jpg
t20160401140811_329892.jpg
t20160401140812_329893.jpg
t20160401140818_329895.jpg
t20160401140819_329896.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888