หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ

สตส.ระนอง สอนแนะการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง สอนแนะการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทรายแดง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลบางริ้น กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดตำบลทรายแดงและ กลุ่มบาติกมัดย้อม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดระนอง
t20160401135848_329858.jpg
t20160401135849_329859.jpg
t20160401135857_329861.jpg
t20160401135858_329862.jpg
t20160401135906_329864.jpg
t20160401135906_329865.jpg
t20160401135914_329867.jpg
t20160401135915_329868.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888