หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ บริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับทราบและพิจารณาการ ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวาระสำคัญอาทิ การขับเคลื่อนการบริหารอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ การขับเคลื่อน เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลกรกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ การปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่นๆ โดยมี คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160331165650_329765.jpg
t20160331165651_329766.jpg
t20160331165647_329768.jpg
t20160331165648_329769.jpg
t20160331165643_329771.jpg
t20160331165644_329772.jpg
t20160331165641_329774.jpg
t20160331165642_329775.jpg
t20160331165638_329777.jpg
t20160331165639_329778.jpg
t20160331165636_329780.jpg
t20160331165637_329781.jpg
t20160331165633_329783.jpg
t20160331165634_329784.jpg
t20160331165631_329786.jpg
t20160331165631_329787.jpg
t20160331165629_329789.jpg
t20160331165629_329790.jpg
t20160331165627_329792.jpg
t20160331165627_329793.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888