หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประกวดสำรับอาหาร แข่งขันจับหมู แข่งขันร้องเพลง ตรวจสอบสภาพน้ำ ดิน ประกวดผัก ผลไม้ แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรแจกเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน ณ ที่ทำการสำนักงานพรรคชาติไทย ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และมีอาสาสมัครเกษตรดีเด่นด้านบัญชีระดับจังหวัด เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888