หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายศุภชัย บานพับทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้โอวาท พร้อมทั้งได้เยี่ยม พบปะข้าราชการ และลูกจ้าง ตามอาคารต่าง ๆ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888