หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/ 2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 /2559ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ.เหล่าหลวง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า บ.ดงยาง ต.บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรบ้านโพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
t20160329163106_329019.jpg
t20160329163105_329020.jpg
t20160329163102_329022.jpg
t20160329163103_329023.jpg
t20160329163059_329025.jpg
t20160329163100_329026.jpg
t20160329163057_329028.jpg
t20160329163057_329029.jpg
t20160329163054_329031.jpg
t20160329163055_329032.jpg
t20160329163052_329034.jpg
t20160329163053_329035.jpg
t20160329163048_329037.jpg
t20160329163050_329038.jpg
t20160329163046_329040.jpg
t20160329163047_329041.jpg
t20160329163044_329043.jpg
t20160329163044_329044.jpg
t20160329163041_329046.jpg
t20160329163040_329047.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888