หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี ให้ความรู้ในการ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนด้าน การเงิน สามารถจัดทำบัญชีเพื่อให้รู้รายรับ รายจ่ายของตนเอง เสริมสร้างวินัยทางการเงิน ที่ดี พร้อมทั้งอบรมสอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนโรงเรียน บ้านสร้างเสี่ยน จำนวน 32 คน โดยมีนางนะคะรัต ไทยทนงค์ อาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจากนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
t20160328154531_328832.jpg
t20160328154532_328833.jpg
t20160328154528_328835.jpg
t20160328154529_328836.jpg
t20160328154526_328838.jpg
t20160328154527_328839.jpg
t20160328154524_328841.jpg
t20160328154525_328842.jpg
t20160328154523_328844.jpg
t20160328154522_328845.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888