หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้ ห้วข้อ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย
เมื่อวันที่ 18-24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีหัวข้อ "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ใน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 10 อำเภอ 12 ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน 11 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอพยุห์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอห้วย ทับทัน อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอไพรบึง อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน และอำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวนศูนย์ละ 50 ราย รวมทั้งสิ้น 600 ราย
t20160328131010_328646.jpg
t20160328131011_328647.jpg
t20160328131019_328649.jpg
t20160328131020_328650.jpg
t20160328131028_328652.jpg
t20160328131029_328653.jpg
t20160328131038_328655.jpg
t20160328131039_328656.jpg
t20160328131047_328658.jpg
t20160328131048_328659.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888