หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง สอนแนะการทำบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งและโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมสอนแนะ การจัดทำบัญชี ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของ ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล (ศบกต.) บางพระเหนือ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 โดยถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจดบันทึก บัญชี รู้รายรับ – รายจ่าย และสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว โดยมี ครูบัญชีอาสาประจำอำเภอ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านบางนา ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านคอกช้าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรบ้านในวงใต้ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
t20160328124537_328533.jpg
t20160328124538_328534.jpg
t20160328124545_328536.jpg
t20160328124545_328537.jpg
t20160328124552_328539.jpg
t20160328124553_328540.jpg
t20160328124559_328542.jpg
t20160328124600_328543.jpg
t20160328124608_328545.jpg
t20160328124609_328546.jpg
t20160328124616_328548.jpg
t20160328124617_328549.jpg
t20160328124623_328551.jpg
t20160328124624_328552.jpg
t20160328124631_328554.jpg
t20160328124631_328555.jpg
t20160328124639_328557.jpg
t20160328124640_328558.jpg
t20160328124646_328560.jpg
t20160328124647_328561.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888