หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานตาม Road Map ปี 2559
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน ตาม Road Map ปี 2559 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี สหกรณ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมแลก เปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค อันจะส่งผล ให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ สัมฤทธิ์ผลตาม Road Map ปี 2559 โดยมี นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด สตท.2 ร่วมให้ การต้อนรับ ณ สวนย่าเกาะกูด รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2559 โดยมี บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม
t20160325171542_328346.jpg
t20160325171543_328347.jpg
t20160325171549_328349.jpg
t20160325171550_328350.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888