หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ ปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส พร้อมทั้ง แนะแนวทางการปฏิบัติงานปี 2559 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน โดยมี นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบ บัญชี นายเทิดศักดิ์ สมบัติเปี่ยม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส
t20160325170131_328284.jpg
t20160325170131_328285.jpg
t20160325170140_328287.jpg
t20160325170141_328288.jpg
t20160325170149_328290.jpg
t20160325170150_328291.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888