หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตส. ยะลา และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปน้ำยางตาชี จ.ยะลา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูป น้ำยางตาชี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและรับทราบปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยมี นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ ดำรงกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปน้ำยางตาชี และบุคลากรในสังกัด ร่วม ให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปน้ำยางตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
t20160325155559_328129.jpg
t20160325155600_328130.jpg
t20160325155611_328132.jpg
t20160325155612_328133.jpg
t20160325155623_328135.jpg
t20160325155625_328136.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888