หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.เดินหน้าพลิกโฉมการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 22–23 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชี เรื่อง " เคล็ดลับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี”ซึ่ง จัดโดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชี สหกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี สามารถนำไปปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยได้รับเกียรติจากนางสายฝน อินทร์แก้ว หุ้นส่วน และผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติงาน และนางสาวบุษกร เจนวิชชุวงศ์ ผู้จัดการ อาวุโส แผนก Professional Practice บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งนี้ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมให้กำลังใจและปิดการประชุมซักซ้อมฯ ณ โรงแรมเมธาลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
t20160325112743_328098.jpg
t20160325112744_328099.jpg
t20160325112740_328101.jpg
t20160325112741_328102.jpg
t20160325112737_328104.jpg
t20160325112738_328105.jpg
t20160325112735_328107.jpg
t20160325112736_328108.jpg
t20160325112732_328110.jpg
t20160325112733_328111.jpg
t20160325112729_328113.jpg
t20160325112730_328114.jpg
t20160325112727_328116.jpg
t20160325112728_328117.jpg
t20160325112725_328119.jpg
t20160325112725_328120.jpg
t20160325112723_328122.jpg
t20160325112722_328123.jpg
t20160325112720_328125.jpg
t20160325112722_328126.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888