หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ศรีสะเกษร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13, 14 สหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และ ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 57 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรม พรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
t20160325103155_327912.jpg
t20160325103155_327913.jpg
t20160325103153_327915.jpg
t20160325103153_327916.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888