หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กทม. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร (รุ่นที่ 1)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร บูรณาการงานร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” (รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก และ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจดบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนรู้จัก ใช้ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน ลดความฟุ่มเฟือย มีเงินออม สร้างวินัยทางการเงินที่ดีต่อตนเองและครอบครัว ณ สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
t20160325102130_327850.jpg
t20160325102131_327851.jpg
t20160325102127_327853.jpg
t20160325102128_327854.jpg
t20160325102126_327856.jpg
t20160325102125_327857.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888