หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2โดยมีนางวิชัย พรมนาก ครูบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมสอนแนะ การทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
t20160324145057_327695.jpg
t20160324145058_327696.jpg
t20160324145054_327698.jpg
t20160324145055_327699.jpg
t20160324145050_327701.jpg
t20160324145051_327702.jpg
t20160324145049_327704.jpg
t20160324145048_327705.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888