หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิต ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "บัญชีแก้จน - บัญชีชี้ทางรวย” โดยมีนายปราณีต จรบุตตะ และนางสาวประทุม สุริยา ครูบัญชี อาสา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ณ ศูนย์ฝึกสัมมาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล สบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้ ตำบลสันมหาพน อำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
t20160324144335_327664.jpg
t20160324144336_327665.jpg
t20160324144333_327667.jpg
t20160324144333_327668.jpg
t20160324144330_327670.jpg
t20160324144331_327671.jpg
t20160324144328_327673.jpg
t20160324144329_327674.jpg
t20160324144326_327676.jpg
t20160324144326_327677.jpg
t20160324144324_327679.jpg
t20160324144324_327680.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888