หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559โดย ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชน ทั่วไป ที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รู้จักรายรับ รายจ่าย รู้จักเงินออม สามารถจัดทำบัญชีได้ เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและ ในการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รอง ผอ.รมน.จ.อน.(ท) ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 (ร.4) จว.อ.น. ผบก.ตร.จ.อน. และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมในพิธีเปิดณ โรงเรียน บ้านร่องตาที บ้านร่องตาที หมู่ 6 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
t20160324142353_327602.jpg
t20160324142354_327603.jpg
t20160324142350_327605.jpg
t20160324142351_327606.jpg
t20160324142347_327608.jpg
t20160324142348_327609.jpg
t20160324142346_327611.jpg
t20160324142345_327612.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888