หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 16 และ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหา ราคาสินค้าเกษตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการ ขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตร ของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน จากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน อาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
t20160324122651_327447.jpg
t20160324122652_327448.jpg
t20160324122659_327450.jpg
t20160324122700_327451.jpg
t20160324122708_327453.jpg
t20160324122708_327454.jpg
t20160324122717_327456.jpg
t20160324122718_327457.jpg
t20160324122726_327459.jpg
t20160324122726_327460.jpg
t20160324122734_327462.jpg
t20160324122735_327463.jpg
t20160324122742_327465.jpg
t20160324122743_327466.jpg
t20160324122752_327468.jpg
t20160324122753_327469.jpg
t20160324122801_327471.jpg
t20160324122801_327472.jpg
t20160324122809_327474.jpg
t20160324122810_327475.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888