หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2559 ให้เป็นไป ตามนโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จำนวน 31 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
t20160324115515_327385.jpg
t20160324115516_327386.jpg
t20160324115523_327388.jpg
t20160324115524_327389.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888