หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ลงพื้นที่ประเมินและพิจารณาครูดีเด่น ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค นำโดย นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ประเมินและ พิจารณาครูบัญชีดีเด่น ประเภทบุคคลระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ที่เข้ารอบ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางศัลยมน วงศ์ไพศาล จังหวัดระยอง นางวิไลลักษณ์ พิชัย จังหวัดชลบุรี นายไพศาล รักษาวงศ์ จังหวัดสมุทรปราการ และครูบัญชีดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ นายจรัญ คนเฉลียว จังหวัดระยอง เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับกรมต่อไป
t20160324113740_327354.jpg
t20160324113741_327355.jpg
t20160324113749_327357.jpg
t20160324113750_327358.jpg
t20160324113757_327360.jpg
t20160324113757_327361.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888