หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 8 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ครั้งที่ 5/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม เพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
t20160323132950_327168.jpg
t20160323132950_327169.jpg
t20160323132957_327171.jpg
t20160323132958_327172.jpg
t20160323133005_327174.jpg
t20160323133006_327175.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888