หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 โดยมีนางราตรี จันทะจวง ครูบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมสอนแนะ การจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกร จำนวน 50 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
t20160323132311_327137.jpg
t20160323132312_327138.jpg
t20160323132321_327140.jpg
t20160323132322_327141.jpg
t20160323132331_327143.jpg
t20160323132332_327144.jpg
t20160323132345_327146.jpg
t20160323132345_327147.jpg
t20160323132354_327149.jpg
t20160323132355_327150.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888