หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ใน "งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน "งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)" โดยให้ บริการปรึกษาและสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน อาชีพแก่เกษตรกรเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อปลูกฝังและ สร้างวินัย ในการออมด้วยการทำบัญชี และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ใน การวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง การเงินให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
t20160323131416_327106.jpg
t20160323131417_327107.jpg
t20160323131426_327109.jpg
t20160323131427_327110.jpg
t20160323131436_327112.jpg
t20160323131437_327113.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888