หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง"บัญชีแก้จน-บัญชีชี้ทางรวย
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการ ผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหา ราคาสินค้าเกษตร พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง "บัญชีแก้จน-บัญชี ชี้ทางรวย” โดยมี นางปราณี จะซือ และนายทองดี สิงห์แก้ว เกษตรกรในพื้นที่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
t20160323130720_327075.jpg
t20160323130721_327076.jpg
t20160323130727_327078.jpg
t20160323130728_327079.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888