หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 2558/2559




เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 2558/2559 ลงพื้นที่สอนแนะหลักสูตร บัญชีแก้จน.. บัญชีชี้ทางรวย รุ่นที่ 1 แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน โดยมี นางสาวประทุม สุริยา ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรสอนแนะ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
t20160323130210_327044.jpg
t20160323130211_327045.jpg
t20160323130217_327047.jpg
t20160323130218_327048.jpg
t20160323130226_327050.jpg
t20160323130227_327051.jpg
t20160323130234_327053.jpg
t20160323130235_327054.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888