หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสิค้าเกษตร รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรม โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 โดยมีนางอรัญญา สุวรรไตรย์ ครูบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
t20160323125234_327013.jpg
t20160323125235_327014.jpg
t20160323125243_327016.jpg
t20160323125244_327017.jpg
t20160323125253_327019.jpg
t20160323125253_327020.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888