หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร ร่วมจัดคลินิกบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางสาวรุ่งทิวา ทองผา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดคลินิกบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชี และเสริมสร้างการมีวินัยที่ดีในการออม โดยมีหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานเพื่อให้ เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรนำไปสู่ การลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยมีเป้าหมายเกษตรกรอำเภอละ 100 ราย เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหว้านใหญ่ อำเภอเมืองหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
t20160323122535_326920.jpg
t20160323122536_326921.jpg
t20160323122550_326923.jpg
t20160323122550_326924.jpg
t20160323122603_326926.jpg
t20160323122604_326927.jpg
t20160323122619_326929.jpg
t20160323122621_326930.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888