หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกคน ขอแสดงความยินดี และต้อนรับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายศุภชัย บานพับทอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกคนพร้อมร่วมปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เจริญก้าวไกลต่อไป ประวัติชื่อ : นายศุภชัย บานพับทอง เกิด : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2495การศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ) รุ่นที่ 44ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต - ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (บุคลากร8) 1 ธันวาคม 2534สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์- รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6 ตุลาคม 2540- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ตุลาคม 2546- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 พฤศจิกายน 2550(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรเพื่อการผลิต) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฏ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888