หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีในโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2/2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านเหล่าอุดม ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรบ้านดงยาง ต.บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านค้อคำ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
t20160323113634_326889.jpg
t20160323113635_326890.jpg
t20160323113642_326892.jpg
t20160323113643_326893.jpg
t20160323113652_326895.jpg
t20160323113653_326896.jpg
t20160323113700_326898.jpg
t20160323113701_326899.jpg
t20160323113709_326901.jpg
t20160323113709_326902.jpg
t20160323113721_326904.jpg
t20160323113721_326905.jpg
t20160323113737_326907.jpg
t20160323113738_326908.jpg
t20160323113745_326910.jpg
t20160323113746_326911.jpg
t20160323113754_326913.jpg
t20160323113755_326914.jpg
t20160323113803_326916.jpg
t20160323113804_326917.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888