หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)
เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน และโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบ บัญชี สตท.9 จัดการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) เพื่อนำ ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งขึ้นต่อไป โดยจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 3 แบบ คือ สำหรับผู้สอบบัญชี สำหรับหัวหน้าสำนักงาน และสำหรับ กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
t20160323112622_326858.jpg
t20160323112622_326859.jpg
t20160323112630_326861.jpg
t20160323112630_326862.jpg
t20160323112639_326864.jpg
t20160323112640_326865.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888