หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า ผู้สอบ บัญชี เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันเกษตรกร เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับชั้นสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาความ เข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 - 2560 จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
t20160323105419_326765.jpg
t20160323105420_326766.jpg
t20160323105426_326768.jpg
t20160323105427_326769.jpg
t20160323105433_326771.jpg
t20160323105433_326772.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888