หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.10 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดการอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากร บรรยาย พร้อมด้วยข้าราชการ และข้าราชการบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์สู่ความ เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ผู้ตรวจสอบกิจการจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนางานของสหกรณ์ และงานตรวจสอบกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้สหกรณ์พัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยมีผู้เข้ารับการ อบรมจากสหกรณ์ 18 แห่ง จำนวน 21 คน ณ KU HOME มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
t20160322153111_326734.jpg
t20160322153112_326735.jpg
t20160322153108_326737.jpg
t20160322153109_326738.jpg
t20160322153104_326740.jpg
t20160323074834_326741.jpg
t20160322153101_326743.jpg
t20160322153102_326744.jpg
t20160322153058_326746.jpg
t20160322153057_326747.jpg
t20160322153054_326749.jpg
t20160322153055_326750.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888