หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการของสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 นโยบายการย้าย ข้าราชการ แผนงานและผลงานของกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี แผนการปฏิบัติงาน ของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ แผนงานและผลการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของ กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล และการติดตามและให้ความช่วยเหลือ Cleansing data ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานโครงการประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาตัดสินครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 1 ประเภทบุคคล ได้แก่ นางนิตยา จันชัยภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี และประเภท หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ” จังหวัดอ่างทอง
t20160322145416_326610.jpg
t20160322145417_326611.jpg
t20160322145413_326613.jpg
t20160322145413_326614.jpg
t20160322145410_326616.jpg
t20160322145411_326617.jpg
t20160322145408_326619.jpg
t20160322145409_326620.jpg
t20160322145406_326622.jpg
t20160322145406_326623.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888