หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำหรับรุ่นที่ 1 และ 2
เมื่อวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำหรับรุ่นที่ 1 และ 2โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 9เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะจากกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้รับความรู้และความ เข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์แบบ Client Server เพื่อให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ทั้งการลดการ ใช้กระดาษ การลดขั้นตอนงาน การเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของแต่ละสำนักงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 72 คน เข้ารับการอบรม
t20160322144524_326579.jpg
t20160322144525_326580.jpg
t20160322144521_326582.jpg
t20160322144522_326583.jpg
t20160322144518_326585.jpg
t20160322144519_326586.jpg
t20160322144514_326588.jpg
t20160322144514_326589.jpg
t20160322144511_326591.jpg
t20160322144512_326592.jpg
t20160322144509_326594.jpg
t20160322144507_326595.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888