หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตร
เมื่อวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี รายงานและเอกสารการรับ - จ่ายเงิน แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 ในเขตอำเภอ ขุขันธ์ จำนวน 3 ศบกต. 5 กลุ่ม, เขตอำเภอขุนหาญ จำนวน 4 ศบกต. 11 กลุ่ม เขตอำเภอภูสิงห์ จำนวน 2 ศบกต. 6 กลุ่ม และเขตอำเภอวังหิน จำนวน 2 ศบกต. 3 กลุ่ม โดยมีผู้แทน ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรเข้ารับฟังคำแนะนำ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ สำนักงาน เกษตรอำเภอภูสิงห์ และสำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
t20160321153552_326362.jpg
t20160321153553_326363.jpg
t20160321153600_326365.jpg
t20160321153601_326366.jpg
t20160321153609_326368.jpg
t20160321153609_326369.jpg
t20160321153659_326371.jpg
t20160321153700_326372.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888