หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกบอนพูนทรัพย์ จำกัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางสาวพิศาริณีย์ อินหันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกบอน พูนทรัพย์ จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ยังได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการวาระใหม่ประจำปี 2559 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกบอนพูนทรัพย์ จำกัด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
t20160321152441_326331.jpg
t20160321152441_326332.jpg
t20160321152448_326334.jpg
t20160321152449_326335.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888