หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้วิชา "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 11 - 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยมี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้วิชา "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 จำนวน 10 อำเภอ โดยมีเกษตรกรเข้ารับอบรม ศูนย์ละ 50 ราย เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชี และสามารถนำหลักการจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ มาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม วางแผนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
t20160321150413_326269.jpg
t20160321150414_326270.jpg
t20160321150421_326272.jpg
t20160321150421_326273.jpg
t20160321150429_326275.jpg
t20160321150429_326276.jpg
t20160321150436_326278.jpg
t20160321150437_326279.jpg
t20160321150443_326281.jpg
t20160321150444_326282.jpg
t20160321150451_326284.jpg
t20160321150452_326285.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888