หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมชี้แจงภารกิจและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงภารกิจของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของ ศบกต. และคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 18 โครงการ พื้นที่ดำเนินการ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ และอำเภอบุ่งคล้า และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) 11 แห่ง ประกอบด้วย ศบกต.โนนสมบูรณ์ ศบกต.โป่งเปือย ศบกต.หนองเลิง ศบกต.หอคำ ศบกต.บ้านต้อง ศบกต.ป่งไฮ ศบกต.พรเจริญ ศบกต.วังชมภู ศบกต.ศรีชมภู ศบกต.หนองหัวช้าง และศบกต.บุ่งคล้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 120 คน ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
t20160321143826_326238.jpg
t20160321143827_326239.jpg
t20160321143836_326241.jpg
t20160321143837_326242.jpg
t20160321143846_326244.jpg
t20160321143847_326245.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888