หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวทัศนีย์ เคียนทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากร ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายใน ครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และโปรแกรม Smart Acc เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้องแก่บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอองครักษ์ จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน เมืองเก่า จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
t20160321121829_326173.jpg
t20160321121830_326174.jpg
t20160321121846_326176.jpg
t20160321121848_326177.jpg
t20160321121900_326179.jpg
t20160321121901_326180.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888