หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน "งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)"
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการ ด้านบัญชีใน "งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)" โดยให้บริการปรึกษาและสอนแนะ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรเยาวชน และ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อปลูกฝังและสร้างวินัยในการออมด้วยการทำบัญชี และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
t20160315104109_325330.jpg
t20160315104114_325331.jpg
t20160315104119_325333.jpg
t20160315104123_325334.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888