หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี แก่ ศบกต.และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี รายงานและเอกสารการรับ - จ่ายเงิน แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 ในเขต อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 15 ศบกต. 12 กลุ่ม เขตอำเภอพยุห์ จำนวน 5 ศบกต. 6 กลุ่ม และเขตอำเภอราษีไศล จำนวน 8 ศบกต. 12 กลุ่ม โดยมี ผู้แทน ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เข้ารับฟังคำแนะนำ ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอราษีไศล สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ และสำนักงานเกษตร อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
t20160315094423_325237.jpg
t20160315094427_325238.jpg
t20160315094431_325240.jpg
t20160315094434_325241.jpg
t20160315094438_325243.jpg
t20160315094441_325244.jpg
t20160315094445_325246.jpg
t20160315094449_325247.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888