หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบ 64 ปี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำบุญเลี้ยงพระ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีที่ 64 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ และรางวัล การแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
t20160314165931_325175.jpg
t20160314165932_325176.jpg
t20160314165928_325178.jpg
t20160314165929_325179.jpg
t20160314165925_325181.jpg
t20160314165926_325182.jpg
t20160314165921_325184.jpg
t20160314165923_325185.jpg
t20160314165919_325187.jpg
t20160314165920_325188.jpg
t20160314165916_325190.jpg
t20160314165917_325191.jpg
t20160314165914_325193.jpg
t20160314165915_325194.jpg
t20160314165912_325196.jpg
t20160314165912_325197.jpg
t20160314165908_325199.jpg
t20160314165909_325200.jpg
t20160314165907_325202.jpg
t20160314165905_325203.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888