หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนา 64 ปี กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เรื่อง"สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ”เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และการให้บริการต่างๆ ตลอดจนผลสำเร็จของการดำเนินงานที่กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการและขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะเป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและ การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยได้รับเกียรติ จาก พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในงาน โดยมี นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การ ต้อนรับ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน”และเรื่อง "กตส.กับการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลสหกรณ์" รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของสหกรณ์ต้นแบบที่ประสบความ สำเร็จ โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีข้าราชการของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสหกรณ์ สถาบันการเงิน นักวิชาการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 550 คน เข้าร่วมในพิธี
t20160314145030_325081.jpg
t20160314145032_325082.jpg
t20160314145027_325084.jpg
t20160314145028_325085.jpg
t20160314145024_325087.jpg
t20160314145025_325088.jpg
t20160314145022_325090.jpg
t20160314145021_325091.jpg
t20160314145018_325093.jpg
t20160314145015_325094.jpg
t20160314145011_325096.jpg
t20160314145012_325097.jpg
t20160314145008_325099.jpg
t20160314145009_325100.jpg
t20160314145005_325102.jpg
t20160314145006_325103.jpg
t20160314145002_325105.jpg
t20160314145003_325106.jpg
t20160314145000_325108.jpg
t20160314145000_325109.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888