หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้า เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1/2559ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านดงยาง ต.บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโพนงาม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.หนองหาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร บ้านบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน และศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านเหล่าอุดม ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
t20160314141128_324988.jpg
t20160314141129_324989.jpg
t20160314141124_324991.jpg
t20160314141126_324992.jpg
t20160314141121_324994.jpg
t20160314141122_324995.jpg
t20160314141114_324997.jpg
t20160314141115_324998.jpg
t20160314141109_325000.jpg
t20160314141110_325001.jpg
t20160314141105_325003.jpg
t20160314141106_325004.jpg
t20160314141102_325006.jpg
t20160314141103_325007.jpg
t20160314141101_325009.jpg
t20160314141100_325010.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888